ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ     ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ     ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ    
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ    
photo


menu1

menu2

menu3

menu4

menu9

menu5

menu6

Το εργαστήριο μας λειτουργεί από το 1997.

Απο τότε και ως σήμερα, με συνεχή επένδυση στη γνώση και την νέα τεχνολογία, ακολουθούμε τις εξελίξεις που μας επιτρέπουν εξαιρετικά αποτελέσματα αποκαταστάσεων, αισθητικά και λειτουργικά, ικανοποιώντας και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.

Το εργαστήριό μας έχει την δυνατότητα να στηρίξει όλο το εύρος των εργασιών, και σε συνεργασία με τον γιατρό να ακολουθείται το καταλληλότερο σχέδιο αποκατάστασης. Τα άριστα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εργασιών, εγγυώνται αποκαταστάσεις υψηλής ποιότητας και πλήρους βιοσυμβατότητας.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας ο οποίος είναι να ικανοποιούμε τις προσδοκίες των ασθενών που μας εμπιστεύονται τον ευαίσθητο τομέα της στοματικής υγείας.

Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo


2015/6 -/ - © Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο Μαυρίκας Αθανάσιος Οδοντοτεχνίτης Official Web Site - Design & Care by Trendy.com.gr Trendy Business